Royalty Street

Royalty Street


Hingst etter R.C. Royalty (US) og My Taurus Girl (US).
Født 2013.

Spennende hest kjøpt inn på auksjonen 2014. Vi falt for en spennende stamme hvor faren er viner av Vally Victory og far til Hambeltonian vinner Royalty For Life. I tillegg så hadde Royalty Street et meget bra ekstriør.

Hesten startet sin opptrening hos Morten A. Pedersen på Starum, og har nå gått videre til Morten Juul i Danmark. Her vil hesten ha de beste treningsmuligheter frem til 3-års sesongen.

Ingen kommentarer: