Pearl Street


Hoppe etter Quite Easy U.S. og Västerbo Mudcake (SE).
Født 2014.

Spennende hoppe etter Västerbo Mudcake. Moren gikk 13.2a som 3 åring og faren har vist gode resultater i avlen. Vi gleder oss til å se hva dette utvikler seg til.

Hoppa er nå sendt til Estland for trening.

Ingen kommentarer: