Goldie Street

Goldie Street


Hoppe etter Quite Easy U.S. og Celina De Mill.
Født 2013.
Kjøpt inn på auksjonen 2014. Hoppa har en spennende stamme. I trening så viser hun kvalitetene vi ønsker på unghester. Har et godt hode og er meget treningsvillig.

Står i trening hos Martine Søvik.

Mønstringsløp 24.06.2015


Goldie Street 1 år

Ingen kommentarer: