mandag 28. april 2014

Spor 10 på Golden Street i V75 lørdag

Golden Street starter i V75 på hjemmebanen Biri lørdag. Vi trakk spor 10 over 2600 meter, ikke det beste, men heller ikke det verste.

Vi møter på noen gode konkurrenter, og særlig Obi som står veldig innbydende til i førstespor blir vanskelig å slå. Vi har ikke tapt på forhånd, men etter så mye problemer, som kanskje også har gått litt utover treningsgrunnlaget, skal vi være fornøyd med feilfritt og en god premie. Velger å ligge lavt denne gangen, så får vi heller få en opptur!!

 


This email with attachments may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. The email may contain legally protected information. If you have received this communication in error, be aware that making use of the information, forwarding it, copying it, or disclosing its content to other persons, is strictly prohibited and may be punishable by law. Please inform the sender about the error in transmission immediately.

Ingen kommentarer: