torsdag 5. desember 2013

Ny andelshaver i Stall Bacalao

Vi ønsker Ådne Homleid velkommen som ny andelshaver i Stall Bacalao!
Du er hjertelig velkommen og gratulerer som hesteeier for første gang.
Ådne er bosatt på Gjøvik med familie her, men har vokst opp i Telemark.
En kar som passer perfekt inn i gjengen til Stall Bacalao, vælkømmin!

Ingen kommentarer: